Educación Primaria

Segunda semana

A lingua de Ames!

A lingua de Ames! é o tema da segunda semana. Con isto queremos reforzar a vinculación entre lingua e territorio mediante o coñecemento da contorna. As actividades destes días orientaranse ao coñecemento da realidade social, patrimonio, música e cultura do concello.

A) A árbore lingüística familiar. Entrevistamos as familias e coñecemos a nosa historia familiar

Cando existe unha correspondencia entre a nosa fala e a que oímos nos nosos proxenitores ou nos nosos avós e avoas, é doado pensar que esta foi a lingua familiar desde sempre. Porén, o que sabemos polos datos sociolingüísticos é que as familias nas que o castelán é a lingua primeira de ambos avós son moi raras estatisticamente. O máis habitual é que, de falaren castelán, eles fixeran o cambio xa de adultos.

Neste caso, a proposta é unha actividade individual mediante a que o alumno ou alumna poderá tomar consciencia da súa posición dentro da rede de relacións familiares, poñendo á vista tamén a súa historia sociolingüística e os momentos de transmisión e creba.

• A través dunha entrevista, idealmente ás persoas de máis idade dentro da súa familia, a alumna ou alumno deberá obter a información precisa para debuxar e completar a súa árbore xenealóxica. Ademais dos nomes dos seus antecesores, esta deberá incluír a seguinte información lingüística:

 1. Cal era a súa lingua de cativo/a?
 2. Cal é/era a súa lingua na adultez?
 3. No caso de non saberen estas respostas, poremos “descoñecida” (posteriormente trataremos de inferila atendendo ao resto de relacións).

No caso do alumnado orixinario de fóra de Galicia, a actividade pode indagar sobre os familiares galegofalantes, tanto a través dos seus devanceiros, como a través das parellas dos seus familiares etc. De darse o caso de que non atopase ningún, podémolo convidar a imaxinar a continuación desta árbore na súa descendencia e na dos parentes da súa xeración.

B) Que significa o nome do sitio onde vivo?

Os nomes dos lugares son unha expresión máis da nosa lingua propia que a vincula de xeito directo coa terra na que vivimos. Por iso falaremos dos topónimos do concello e da etimoloxía dalgúns dos máis relevantes. Tamén indagaremos o significado dos nosos apelidos.

Para meterse no tema do uso do galego a través da identificación coa contorna e a transmisión xeracional pódese acudir a páxina do portal da lingua galega.

Tamén podemos acudir a recollida da microtoponimia do concello de Ames de Xosé Ramón López Boullón.

A primeira actividade que propoñemos é a elaboración colaborativa dun mapa do territorio baseándonos na percepción subxectiva do mesmo. As nenas e nenos deberán pensar nos lugares polos que camiñan de xeito no seu día a día e nomealos. Cada topónimo rexistrado deberá ir acompañado dunha moi breve etimoloxía inventada en clave humorística, ao estilo das etimoloxías populares.

O nome pode ser real ou non. Se é inventado, deberá ser consensuado co resto de compañeiros e compañeiras. Deste xeito veremos que a toponimia é algo dinámico e que bautizar lugares e manter vivos os nomes depende tamén en boa medida de nós.

Para rexistrar o traballo, propóñense dúas vías: unha analóxica e outra dixital. En calquera dos casos, a actividade faríase idealmente a nivel de aula ou mesmo de centro.

Versión analóxica:

 • Debuxaremos o mapa do noso territorio sobre papel continuo. Comezamos situando o centro educativo e as rúas que chegan a el. Cada alumno e alumna ten que situar a súa casa e, aos poucos, engadir detalles ata chegar ao punto en que o consideremos completo.
 • A continuación, identificamos os fitos do territorio e comezamos a nomealos. Se queremos, podemos consultar a aplicación de Galicia Nomeada.

Versión dixital:

 • Na versión dixital, cada alumno ou alumna grávase nun lugar do concello da súa elección. Diante da cámara explica por que escolleu ese lugar, cando pasa por el, cal é o seu nome e por que se chama así.
 • Despois, empregando a ferramenta de Google MyMap introduciremos os vídeos no lugar axeitado do mapa de Ames. É tan sinxelo como buscar no Google Maps e non require maior configuración que engadir un nome e unha descrición do noso mapa. Facendo uso do botón de “engadir marcador” embaixo da barra de procuras poderemos poñer unha chincheta no lugar desexado e a continuación engadir o nome e unha breve descrición. Premendo na icona da cámara poderemos cargar o vídeo.

C) Ames, lugar de vacacións: patrimonio, música e cultura no Concello de Ames

Indagaremos sobre o patrimonio, cultura e música que temos no noso concello para rematar creando unha campaña co tema “Ames, lugar de vacacións” a fin de poñer en valor a riqueza do Concello de Ames dunha forma divertida e orixinal. O obxectivo desta actividade é involucrarse na promoción do propio concello como un lugar de vacacións divertido e interesante.

 1. Comezamos revisando campañas publicitarias onde se promocionan un lugar de vacacións. Con isto traballaremos o concepto dunha campaña publicitaria e a importancia da promoción turística para un concello. Facemos tamén un listado dos puntos destacados do concello que poderían incluírse na campaña.
 2. Despois, teremos que formar grupos que terán a responsabilidade de destacar un punto turístico específico, unha actividade divertida ou unha característica do seu concello. Investigamos, recollemos información e escribimos un guión creativo e atractivo para o vídeo.
 1. Agora toca facer unha choiva de ideas e logo votar para elixir:
 • Un lema atractivo que represente a campaña
 • Imaxes, música ou calquera outra cousa que queiramos incluír
 1. Por último, chegou a hora de poñer en práctica todas as decisións tomadas para gravar e compartir a campaña coa que se conseguirá que moita xente coñeza Ames e veña a pasar as súas vacacións aquí.

Podemos inspirarnos en:

VIVAMOS COMO GALEGOS (GADIS)

VÍDEO O MEU CONCELLO “A ESTRADA MOLA” DO CEIP FIGUEIROA